Strona Banku Spółdzielczego w Otmuchowie używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej o celu ich przechowywania.
Rolnicy - Kredyty
real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo


Nowe, atrakcyjne oprocentowanie

kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM

w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie

4,50%.

Szczegółowe informacje w placówkach Banku

Dzisiaj imieniny: Jonasza Mateusza


Rolnicy - Kredyty

KREDYTY:

 • Obrotowy
 • Obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
 • Inwestycyjny
 • Pomostowy
 • Z dopłatą ARIMR

OBROTOWY

 • Przeznaczenie: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej m.in. nawozów, środki ochrony roślin, nasion, oleju napędowego, oleju opałowego do suszenia zbóż, oleju silnikowego, paszy dodatków do pasz, opału, części zamiennych, zwierząt do dalszej hodowli, zapłatę za energię, wodę. Kredyt ten wymaga udokumentowania 25% wykorzystania środków.
 • Okres kredytowania:  do 18 m- cy
 • Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
 • Forma i sposób spłaty kredytu: Spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: Weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

INWESTYCYJNY

 • Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd.
 • NOWOŚĆ: istnieje możliwość refinansowania 50 % wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Okres kredytowania: dostosowany do możliwości spłaty kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko, średnio lub długoterminowy.
 • Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M i marżę banku.
 • Forma spłaty kredytu: raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo.
 • Wymagany udział środków własnych: 20% nakładów inwestycyjnych. W uzasadnionych przypadkach możliwe odejście od udziału własnego.
 • Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

KREDYTY PREFERENCYJNE ROLNICZE Z DOPŁATAMI ARIMR

Bank może udzielać kredyty preferencyjne z przeznaczeniem na:

 • Realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
 • Zakup gruntów rolnych do 300 ha.
 • Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 roku życia
 • Realizację inwestycji objętych programami branżowymi.
 • Utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Min. Rol. i Gosp. Żywnościowej oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa.
 • Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
 • Realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15.09.2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.
 • Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii w rolnictwie.

Korzyści

 • minimalne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • możliwość zakupu używanych maszyn i urządzeń
 • możliwość finansowania remontów połączonych z modernizacją budynków inwentarskich.

Oprocentowanie według Tabeli oprocentowania produktów bankowych

Rolnicy mogą również korzystać z kredytów dla podmiotów prowadzących działalność  gospodarczych oraz kredytów gotówkowych i mieszkaniowych dla osób fizycznych.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla template real estate  Valid XHTML and CSS.