BS Otmuchów na Facbooku

Sprawozdania i informacje

PDFInformacja, o której mowa w art. 111b ust. 1 ustawy Prawo bankowe (313,65KB)

PDFInformacja dla członków Banku Spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa) (210,16KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2024r. (816,99KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2023r. (801,96KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2023r. (783,23KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2023r. (768,09KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2023r. (823,19KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2022r. (775,07KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2022r. (779,83KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2022r. (767,10KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2022r. (800,39KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2021r. (786,10KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2021r. (810,62KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2021r. (747,81KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2021r. (555,12KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2020r. (638,80KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2020r. (565,11KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2020r. (578,96KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2020r. (651,50KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2019r. (656,37KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2019r. (611,29KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2019r. (651,94KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2019r. (611,21KB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2018r. (1,23MB)

PDFOświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2018r. (1,12MB)

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2023 (12,00MB)

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2022 (12,31MB)

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2021 (15,24MB)

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2020 (14,47MB)

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2019 (10,33MB)

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2018 (21,53MB)

PDFInformacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2017 (41,35MB)

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2016

PDFPolityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie (1,69MB)

PDFPolityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie (1,69MB)

PDFPolityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Otmuchowie (1 002,29KB)

PDFOpis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS (402,12KB)

 

Roczne sprawozdania finansowe Banku Spółdzielczego w Otmuchowie (wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z niezależnego ich badania) dostępne są w "Przeglądarce dokumentów finansowych" w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości E-KRS pod adresem: ekrs.ms.gov.pl

Terenem działania Banku Spółdzielczego w Otmuchowie zgodnie z brzmieniem jego Statutu jest województwo opolskie. 

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie uprawnieni są jego członkowie zarządu oraz pełnomocnicy zarządu. Członkowie zarządu oraz pełnomocnicy zarządu ujawnieni są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące wpisu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie dostępne są w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości E-KRS pod adresem: ekrs.ms.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie