BS Otmuchów na Facbooku

Władze

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Burski

Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych

Jolanta Krawecka

Członek Zarządu

Kamil Burski

Członek Zarządu

Beata Zielińska

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Danuta Pielech

 

RADA NADZORCZA

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Pietroczuk

Zastępca Przewodniczącej Rady

Sylwester Łucki

Sekretarz Rady

Bolesław Janas

Członkowie Rady

Piotr Biernat

Helena Dowhopoluk

Teresa Skibińska

 

KOMITET AUDYTU

Przewodnicząca Komitetu

Małgorzata Pietroczuk

Członkowie Komitetu

Helena Dowhopoluk

Teresa Skibińska

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie