BS Otmuchów na Facbooku

System Ochrony Zrzeszenia BPS

sozbps.jpeg

Dbałość o pełne bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów to podstawa działalności Banku Spółdzielczego w Otmuchowie. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie od dnia 31 grudnia 2015r. jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Utworzenie w Zrzeszeniu BPS sieci bezpieczeństwa potwierdzone zostało umową o ustanowieniu mechanizmów pomocowych i wzajemnym wsparciu wypłacalności. Ustanowienie w Zrzeszeniu BPS systemu wzajemnych gwarancji udzielenia wsparcia i utrzymywanie wysokiego poziomu środków pomocowych pozwoliło na stworzenie samopomocowej grupy bezpieczeństwa, opartej o najlepsze praktyki spółdzielcze, dysponującej dużym potencjałem rynkowym. Zagregowana suma bilansowa wszystkich Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przekracza 50 mld zł, a kapitały własne – 5 mld zł. Pozycja finansowa Uczestników oraz mechanizmy stworzone wewnątrz Systemu Ochrony: stały monitoring bieżącej sytuacji finansowej, działania prewencyjne i wspomagające oraz gotowość do udzielenia pomocy finansowej zapewniają stabilność finansową Uczestników, dając dodatkowe gwarancje w zakresie bezpieczeństwa depozytów składanych przez klientów i jednostki samorządów terytorialnych.

PDFOpis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS (402,12KB)

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie