BS Otmuchów na Facbooku

Gwarancje de minimis BGK (KFG)

gwarancje-KFG.jpeg

Na podstawie podpisanej z Bankiem BPS S.A. umowy o współpracy, Bank Spółdzielczy w Otmuchowie może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG. 

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 i agresji Rosji na Ukrainę z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują do 31 grudnia 2023 r. to:

  • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty,
  • wydłużony maksymalny okres gwarancji kredytu obrotowego do 75 miesięcy ,
  • wydłużony maksymalny okres gwarancji kredytu inwestycyjnego do 120 miesięcy,
  • podwyższona maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US  ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r.

Zmiany obowiązują do 31 grudnia 2023 r. 

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie