BS Otmuchów na Facbooku

Mój Dom

Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

=> atrakcyjne oprocentowanie nominalne: marża od 1,90%;

=> okres kredytowania: od 5 do 30 lat;

 

  1. Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w PLN.
  2. Kredyty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w Umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej), a środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie kredytu.
  3. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być wykorzystany na:

1)   zakup działki budowlanej;

2)   zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)   nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)   nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5)   przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu;

6)   wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7)   inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b)   generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c)    zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

8)   zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

9)   refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-8 , jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Okres kredytowania w przypadku kredytu „Mój Dom” wynosi od 5 do 30 lat.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie