BS Otmuchów na Facbooku

Informacja o zmianach w Taryfach od 15.06.2020r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020r. zmieniają się: Taryfa opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów indywidualnych oraz Taryfa opłat i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów instytucjonalnych.

W taryfach przewidziane są w szczególności następujące zmiany:

1) zmienia się wysokość prowizji i opłat pobieranych za czynności niezwiązane z obsługą rachunków prowadzonych przez BS Otmuchów;

2) zmienia się wysokość opłaty przygotowawczej związanej ze złożeniem i rozpatrzeniem wniosku kredytowego dla klientów instytucjonalnych;

3) ustala się wysokość prowizji z tytułu nowo wprowadzanej usługi przelewów natychmiastowych Express Elixir.

 

PDFTaryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 02.04.2024r. (690,21KB)

PDFTaryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 12.01.2024r. (666,96KB)

 

Pełna treść w/w regulacji w nowym brzmieniu zamieszczona powyżej, dostępna jest również w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. 14.06.2020r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzanych zmian oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie