BS Otmuchów na Facbooku

Informacja o zmianach w Regulacjach od 01.01.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Otmuchowie (dalej: Bank) wprowadza od 01 stycznia 2021 r. zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” (dalej: Regulamin). Wprowadzone zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (ustawa przedsiębiorca-konsument, której art. 1 pkt 1-3, art. 55 oraz art. 70 wchodzą w życie 01.01.2021r.). Podstawą prawną wprowadzenia zmian jest Rozdział 24, § 112 ust. 1 pkt 1) obowiązującego Regulaminu, tj. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosowanych w sektorze bankowym.

Jednolity tekst Regulaminu dostępny jest na stronie Banku (umieszczony poniżej) oraz w placówkach Banku.

Jeśli akceptują Państwo powyższe zmiany, nie muszą Państwo o tym informować Banku. Jeśli jednak powyższe zmiany nie spotkają się z Państwa akceptacją, mają Państwo prawo w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zakresie wprowadzonych zmian wypowiedzieć umowę.

Wypowiedzenie umowy skutkować będzie jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym wejście w życie zmian do Regulaminu tj. z dniem 31 grudnia 2020 r.

PDFREGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2021R. (655,67KB)

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie