BS Otmuchów na Facbooku

Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otmuchowie zgodnie z postanowieniami Statutu zawiadamia, że Zebrania Grup Członkowskich w 2021r. odbędą się w następujących terminach:

Grupa członkowska

Data Zebrania

Godzina Zebrania

Miejsce Zebrania

PACZKÓW (PA)

Miasto i Gmina Paczków

04.05.2021r. (wtorek)

10:00

BS  Paczków, ul. Kołłątaja 7

KAMIENNIK (KA)

Gmina Kamiennik

04.05.2021r. (wtorek)

12:00

BS Kamiennik, ul. 1-Maja 30

PAKOSŁAWICE

/SKOROSZYCE (PE)

Gmina Pakosławice, Gmina Skoroszyce

04.05.2021r.

(wtorek)

13:00

BS Pakosławice, ul. Wiejska 58

NYSA (NY)

Miasto i Gmina Nysa, Miasto i Gmina Głuchołazy, Miasto i Gmina Korfantów, Miasto i Gmina Łambinowice

05.05.2021r.

(środa)

09:00

BS Nysa, ul. Kolejowa 13

OTMUCHÓW-SOŁECTWA PŁD. (O2)

Broniszowice, Buków, Jarnołtów, Jasienica Górna, Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Łąka, Meszno, Nadziejów, Piotrowice Nyskie, Ratnowice, Wierzbno, Zwanowice

05.05.2021r.

(środa)

12:00

BS Otmuchów, ul. Rynek 1b

OTMUCHÓW-SOŁECTWA PŁN. (O1)

Goraszowice, Grądy, Janowa, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Maciejowice, Malerzowice Małe, Rysiowice, Siedlec, Starowice, Suszkowice, Ulanowice

05.05.2021r.

(środa)

13:00

BS Otmuchów, ul. Rynek 1b

OTMUCHÓW (OT)

Otmuchów, członkowie spoza powiatu nyskiego oraz nieprzynależący do innych grup

05.05.2021r.

(środa)

14:00

BS Otmuchów, ul. Rynek 1b

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Dyskusja.
  7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału/Filii.
  8. Sprawy różne.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie