BS Otmuchów na Facbooku

Gwarancje AGRO

AGRO_logo.png

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem BPS S.A. może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji

 1. Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty kredytu

 2. Wysokość prowizji - 0 proc. kwoty gwarancji

 3. Maksymalne okresy gwarancji: 

  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy*,

  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy,

  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

 4. Maksymalna kwota gwarancji - 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca)

 5. Rodzaje pomocy publicznej - pomoc de minimis albo pomoc publiczna

 

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:

udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu kredytu na kolejny okres, podwyższenia limitu kredytu. 

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt udzielony przedsiębiorcy, który jest:

rolnikiem albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie