BS Otmuchów na Facbooku

BS Otmuchów Bankiem-Panelistą WKF

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF)
Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) Źródło: IFR

O kolejne cztery banki został rozszerzony Panel WKF, tj. grupa banków dostarczających dane wejściowe do Wskaźnika Kosztu Finansowania opracowywanego przez Instytut Rynku Finansowego. Od 24 września br. do grona Banków Panelistów przystępują: Bank Spółdzielczy w Miliczu, Bank Spółdzielczy w Łosicach, Bank Spółdzielczy w Przasnyszu oraz Bank Spółdzielczy w Otmuchowie.

Od 24 września br. Panel WKF tworzy 25 banków spółdzielczych. Zgodnie z przyjętą metodą opracowywania wskaźnika, do grona banków Panelistów WKF mogą wchodzić banki o sumie bilansowej do 4 mld zł.

Obecny panel 25 banków łącznie stanowi 18,5 mld PLN sumy bilansowej bankowości spółdzielczej w Polsce i jest reprezentatywny.

WKF jest opracowywany na podstawie otrzymywanych z banków dziennych danych o depozytach terminowych składanych przez klientów. Dzienny wolumen transakcji wchodzących do obliczenia WKF oscyluje na poziomie 20 mln PLN. 

- Kolejne poszerzenie grupy banków Panelistów WKF możemy interpretować jako potwierdzenie zaufania banków do tego co robi IRF. W szczególności, do ekspertyzy zespołu IRF nie tylko w zakresie opracowywania wskaźników referencyjnych, ale we wszelkich aspektach stosowania stóp procentowych w bankach - mówi Tomasz Mironczuk Prezes Instytutu Rynku Finansowego, i dodaje:

-Wiele banków wspiera się naszym doświadczeniem na przykład w zakresie procedur wymaganych przez Rozporządzenie BMR jak również prawidłowego odzwierciedlenia tych procedur w umowach kredytowych lub unikania zapisów postrzeganych jako abuzywne - mówi Tomasz Mironczuk Prezes Instytutu Rynku Finansowego.

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011, który jako pierwszy w Polsce został uznany za zgodny z BMR przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodę na pełnienie przez IRF funkcji administratora wskaźników referencyjnych i opracowywanie wskaźnika WKF KNF udzieliła 3 listopada 2020 r.

(inf. alebank.pl)

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie