BS Otmuchów na Facbooku

Ponownie podnosimy oprocentowanie depozytów

coin-on-wooden-table-on-blurred-nature.jpeg

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 czerwca 2022r. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie ponownie podniósł oprocentowanie depozytów, w tym naszego flagowego produktu, tj. Lokaty Korzystnej 6-miesięcznej

Oprocentowanie środków na lokatach terminowych (oprocentowanie stałe) dla poszczególnych terminów wynosić będzie:

3 miesiące - 3,00%

6 miesięcy - 3,20%

9 miesięcy - 3,50%

12 miesięcy - 4,00% + bonus 0,50%*

24 miesiące - 5,00% + bonus 0,50%*

36 miesięcy - 6,00% + bonus 0,50%*

* Bonus dotyczy „nowych środków”, pod pojęciem których Bank Spółdzielczy przyjmuje nadwyżkę środków pieniężnych ulokowanych przez klienta w Banku Spółdzielczym w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych na należących do niego lub jego współmałżonka rachunkach prowadzonych w złotych polskich według stanu na 30.04.2022 r. Bonus dotyczy oferty dla klientów indywidualnych.

Oprocentowanie środków na Lokacie Korzystnej 6-miesięcznej (oprocentowanie stałe) wynosić będzie dla środków:

od kwoty 50.000,00 zł do kwoty 99.999,99 zł - 3,30%

od kwoty 100.000,00 zł do kwoty 399.999,99 zł - 3,50%

od kwoty 400.000,00 zł - 3,70%

Przypominamy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Uwaga! Zgodnie z decyzją Zarządu obniżono próg minimalnej wysokości depozytu uprawniającego do negocjacji stawki oprocentowania. Bank informuje, że w przypadku składania lokaty terminowej w wysokości powyżej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) istnieje możliwość negocjacji stawki oprocentowania. 

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie