BS Otmuchów na Facbooku

Stawki depozytów nadal w górę!

Bans Spółdzielczy w Otmuwchowie_255x165.jpeg

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 września 2022r. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie konsekwentnie ponownie podnosi oprocentowanie depozytów.

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie wprowadza również do oferty promocyjną Lokatę 6-miesięczną na Nowe Środki* z oprocentowaniem stałym w wysokości 8,00%. 

* Pod pojęciem których Bank Spółdzielczy przyjmuje nadwyżkę środków pieniężnych ulokowanych przez klienta w Banku Spółdzielczym w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych na należących do niego lub jego współmałżonka rachunkach prowadzonych w złotych polskich według stanu na 31.08.2022 r. Promocja dotyczy oferty dla klientów indywidualnych.

PDFRegulamin promocji "Lokata na Nowe Środki" (280,44KB)

Oprocentowanie środków na lokatach terminowych (oprocentowanie stałe) dla poszczególnych terminów wynosić będzie:

3 miesiące - 4,25%

6 miesięcy - 4,45%

9 miesięcy - 4,75%

12 miesięcy - 5,25% + bonus 0,50%**

24 miesiące - 6,25% + bonus 0,50%**

36 miesięcy - 7,25% + bonus 0,50%**

* Bonus dotyczy „nowych środków”, pod pojęciem których Bank Spółdzielczy przyjmuje nadwyżkę środków pieniężnych ulokowanych przez klienta w Banku Spółdzielczym w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych na należących do niego lub jego współmałżonka rachunkach prowadzonych w złotych polskich według stanu na 30.04.2022 r. Bonus dotyczy oferty dla klientów indywidualnych.

Oprocentowanie środków na Lokacie Korzystnej 6-miesięcznej (oprocentowanie stałe) wynosić będzie dla środków:

od kwoty 50.000,00 zł do kwoty 99.999,99 zł - 4,55%

od kwoty 100.000,00 zł do kwoty 399.999,99 zł - 4,75%

od kwoty 400.000,00 zł - 4,95%

Przypominamy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Uwaga! Przypominamy, że zgodnie z decyzją Zarządu Banku obniżono próg minimalnej wysokości depozytu uprawniającego do negocjacji stawki oprocentowania. Bank informuje, że w przypadku składania lokaty terminowej w wysokości powyżej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) istnieje możliwość negocjacji stawki oprocentowania. 

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie