BS Otmuchów na Facbooku

Pol-Konto WYGODNE

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy skierowany dla aktywnych klientów, korzystających przede wszystkim z mobilnych kanałów komunikacji z Bankiem. 

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku (gdy miesięczne wpływy powyżej 2.000,00 zł, inaczej 7 zł)

0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe

0 zł za przelewy w systemie bankowości internetowej

0 zł za wydanie karty VISA/MasterCard

0 zł za użytkowanie karty VISA/MasterCard (gdy dokonano płatności bezgotówkowych za min. 300,00 zł, inaczej 5 zł)

0 zł za wypłaty w bankomatach Grupy BPS, Grupy SGB oraz sieci PlanetCash

 

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie