BS Otmuchów na Facbooku

Kredyt preferencyjny płynnościowy dla Rolników - 2%

Bank Otmuchów_kredyt dla rolników.jpeg

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Otmuchowie przystępuje do udzielania kredytu preferencyjnego płynnościowego dla Rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania (linia UP).

Odsetki od kredytu płacone są przez Kredytobiorcę i ARMIR. Klient Banku płaci oprocentowanie w wysokości 2% w skali roku przez cały okres finansowania, a ARMIR pokrywa pozostałą część odsetek należną bankowi. Maksymalna kwota kredytowania wynosi 400 tys. zł i jest uzależniona od wielkości gospodarstwa.

Dla gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych do 50 ha dostępne jest dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł, gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha – 200 tys. zł, a dla gospodarstw powyżej 100 ha – 400 tys. zł. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 60 miesięcy. Co ważne, nie jest konieczne dokumentowanie wydatków.

Kredyt preferencyjny płynnościowy dla Rolników (linia UP) może zostać wykorzystany na spłatę zobowiązań lub zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Nie może być natomiast udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Nabór wniosków będzie trwał do 31 grudnia 2023r. lub do wyczerpania limitu akcji kredytowej.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie