BS Otmuchów na Facbooku

Klienci Indywidualni - Kredyty

I  GOTÓWKOWE KREDYTY KONSUMENCKIE

Kredyty konsumenckie

Udzielane są na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania jego wykorzystania.

 • Minimalna kwota kredytu 500,00 zł,
 • Maksymalna kwota kredytu 255.000,00 zł,
 • Wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
 • Kredyt może być udzielany na okres do 120 miesięcy.
 • Zabezpieczeniem kredytu może być ubezpieczenie na życie w GENERALI
 • Kredyty oprocentowane są według stałej i zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt w rachunku może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na takie same okresy bez konieczności składania odrębnego wniosku.

Warunkiem otrzymania kredytu jest:

 • posiadanie ROR, przez okres co najmniej 3 miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu),
 • zatrudnienie na czas nieokreślony albo określony przy czym okres zatrudnienia musi być dłuższy od okresu spłaty kredytu,
 • regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR z tytułu:

wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium, dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób:

Kredytobiorca posiada w Banku rachunek typu POL-konto:

 • 1-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 3 miesiącach posiadania rachunku,
 • 2-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 5 miesiącach posiadania rachunku,
 • 5-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 8 miesiącach posiadania rachunku,

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu.

Kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku, którego średnie miesięczne wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek wynoszą do 500 PLN włącznie.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30 000 PLN.

II KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

 • Kredyt mieszkaniowy na budowę domu
 • Kredyt mieszkaniowy na zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/remontem
 • Kredyt mieszkaniowy na pozostałe cele
 • Pożyczka hipoteczna

Kredyt mieszkaniowy

Okres kredytowania do 30 lat
Kredyt przeznaczony na cele związane z zakupem lub budową budynków, 
zakup lokali mieszkalnych oraz na remonty. 

Różne formy spłat rat kredytowych i odsetkowych. 
Minimum formalności, krótki czas oczekiwania.

Kredyty konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

 1. Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w PLN.
 2. Kredyty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w Umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej), a środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie kredytu.
 3. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być wykorzystany na:

1)   zakup działki budowlanej;

2)   zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)   nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)   nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5)   przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu;

6)   wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7)   inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b)   generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c)    zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

8)   zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

9)   refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-8 , jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Okres kredytowania w przypadku kredytu „Mój Dom” wynosi od 5 do 30 lat.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

W przypadku „Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego” oraz kredytu „Mój Dom” na zakup działki budowlanej okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie