BS Otmuchów na Facbooku
  • >

Klienci Indywidualni - Lokaty

DEPOZYTY

Nadwyżki pieniężne można lokować na lokatach terminowych standardowych lub progresywnych, przy większych kwotach możliwe jest negocjowanie stawek oprocentowania.

Lokaty terminowe STANDARD

Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, miesięcy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres. 
W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości połowy stawki  dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

Lokaty terminowe PROGRES

Środki pieniężne na rachunku oprocentowane są progresywnie, tj. w wysokości uzależnionej od długości okresu utrzymania lokaty. Okres trwania lokaty wynosi maksymalnie 12 miesięcy, a minimalnie 1 miesiąc.

Lokaty terminowe DOPŁATA

Lokata Dopłata otwierana jest na 6 miesięczny okres umowny. Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty Dopłata wynosi 50 zł. Charakteryzuje się możliwością dokonywanie wpłat uzupełniających trakcie trwania okresu umownego. Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości nie niższej niż wpłata minimalna.

Lokata KORZYSTNA 6 miesięczna 

Oprocentowanie stałe według Tabeli oprocentowania.

Lokaty NEGOCJOWANE

Oprocentowanie negocjowane od kwoty 1 000 000 złotych.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie