BS Otmuchów na Facbooku

Zmiany w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż od 10 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.1823) w związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany w następujących regulacjach:

1. „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”.

2. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto”,

3. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Junior”,

4. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Student”,

5. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Senior”,

6. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych Pol-Efekt”,

7. „Regulamin lokaty oszczędnościowej Standard w złotych”,

8. „Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej „Pewny i szybki zysk” w złotych dla osób fizycznych.

 

Pełna treść w/w regulacji w wersji obowiązującej od 10.01.2017r. dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszych placówek.

Ustawa

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie