BS Otmuchów na Facbooku

Zmiany w BFG

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 października 2016 roku wchodzi w życie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany w następujących regulacjach:

1. „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”, 

2. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto”,

3. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Junior”,

4. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Student”,

5. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Senior”,

6. „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, 

7. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych Pol-Efekt”,

8. „Regulamin lokaty oszczędnościowej Standard w złotych”,

9. „Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej „Pewny i szybki zysk” w złotych dla osób fizycznych.

 

Zmiany są wynikiem dostosowania regulacji Banku do w/w ustawy.

Pełna treść w/w regulacji w wersji obowiązującej od 10.10.2016r. dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek.

Zmiany w BFG.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie