BS Otmuchów na Facbooku

Zmiany dotyczące kart płatniczych

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż od 6 czerwca 2016r. zostanie zmieniony sposób dostarczania kart płatniczych do kont prowadzonych przez nasz Bank. W związku z powyższym informujemy, że karty będą wysyłane bezpośrednio do Państwa pod podany adres korespondencyjny.

Jedyne co potrzebne jest do korzystania z karty to jej aktywacja, której można dokonać:

- za pośrednictwem Infolinii Banku +48 86-215-50-50

- za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl

- w placówce Banku.

W związku z powyższym zapisem nastąpi zmiana warunków dotyczących kart płatniczych określonych w następujących regulacjach:

1. „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”.

2. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto”,

3. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Junior”,

4. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Student”,

5. „Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych POL-Konto Senior”,

6. „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

7. „Regulamin kart debetowych”,

8. „Regulamin kart debetowych business”.

Pełna treść w/w regulacji w wersji obowiązującej od 06.06.2016r. dostępna jest w placówce Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, Oddziale w Nysie oraz w naszych Filiach.

Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wprowadzonych w w/w regulacjach.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług.

Zmiany kart płatniczych.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie