BS Otmuchów na Facbooku

Pol-Konto STUDENT

student.jpeg

Konto, które zawsze zdaje egzamin!

Życie studenckie, to niezależność, radość i przyjaźń. Szukając pełni zadowolenia skorzystaj za swobody, jaką daje Ci Pol-Konto Student. Pol-Konto Student otwierane jest na czas trwania nauki.

Rachunek przeznaczony jest dla uczniów szkół policealnych i pomaturalnych oraz studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych od 18 do 26 roku życia.

Rachunek Pol-Konto  służy ich posiadaczom do:

1) przechowywania środków pieniężnych,

2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku,

3) korzystania z kart płatniczych VISA CLASIC DEBETOWA,

4) zaciągania kredytu odnawialnego Pol-Koncie Student,

5) korzystania z dopuszczalnego debetu w Pol-Koncie Student,

6) korzystania z kanałów bankowości internetowej (SBI).

 

W ramach posiadanego Pol-Konta Student  gwarantujemy niskie opłaty :

  • prowadzenie rachunku - 0 złotych
  • wpłaty i wypłaty w kasie Banku - 0 złotych
  • dostęp do konta internetowego - 0 złotych
  • przelewy, zlecenia stałe - 0 złotych
  • informacja SMS-em o saldzie na rachunku - 0 złotych

 

Szczegóły oferty zostały przedstawione w „Taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych” oraz „Regulaminie dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Pol-Konto Student”.

Środki na Pol-Koncie Student są gwarantowane zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie