BS Otmuchów na Facbooku

Pol-Konto SENIOR

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe typu Pol-Konto Senior

Rachunek skierowany do klientów indywidualnych posiadających decyzję o przyznaniu prawa do emerytury lub renty korzystających z podstawowej usługi prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR.

Rachunek Pol-Konto Senior  służy ich posiadaczom do:

  1. przechowywania środków pieniężnych,
  2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do rozliczeń z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. korzystania z kart bankowych
  4. korzystania z dopuszczalnego debetu,
  5. zaciągania kredytu odnawialnego.
  6. POL-Konto Senior otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które osiągnęły 60 rok życia oraz przedstawią dokument/ zaświadczenie o nabyciu praw emerytalnych.
  7. POL-Konto Senior otwierane jest na czas nieokreślony.
  8. Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego POL-Konta własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-Konta Senior wspólnego.
×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie