BS Otmuchów na Facbooku

Przedsiębiorstwa - Kredyty

KREDYTY DLA FIRM

W rachunku bieżącym

To najwygodniejsza forma kredytowania, umożliwia elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych, a to pozwoli zagwarantować płynność finansową Twojej firmy. Spłata kredytu następuje automatycznie (każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie), bez konieczności składania odrębnych dyspozycji. Limit kredytu uzależniony jest od wysokości wpływów na rachunek bieżący.

Przeznaczenie - finansowanie  bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres kredytowania - do 1 roku z możliwością odnowienia na następny okres.

Oprocentowanie kredytu - ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową określoną Uchwałą Zarządu.

Forma spłaty kredytu - jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, w okresie kredytowania możliwe jest wielokrotne wykorzystanie kredytu do wysokości przyznanego limitu.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu - weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie - finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd.

NOWOŚĆ - istnieje możliwość refinansowania 50 % wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Okres kredytowania - dostosowany do możliwości spłaty kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko, średnio lub długoterminowy.

Oprocentowanie kredytu - ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową określoną Uchwałą Zarządu.

Forma spłaty kredytu - raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo.

Wymagany udział środków własnych - 20% nakładów inwestycyjnych. W uzasadnionych przypadkach możliwe odejście od udziału własnego.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu - weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie