BS Otmuchów na Facbooku

Przedsiębiorstwa - Lokaty

DEPOZYTY DLA FIRM

Pozwalają na zagospodarowanie wolnych środków w sposób, który przynosi odpowiedni zysk, gwarantując również płynność finansową. Bank zapewnia Posiadaczowi lokaty o :

  • zachowaniu tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawa bankowego.
  • ochronie danych osobowych osób reprezentujących Posiadacza lokaty i pełnomocników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu lokat prowadzonych w Banku.

Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie