BS Otmuchów na Facbooku

Reklamacje

Nowy Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.10.2015 r. obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank.

 

Regulamin rozpatrywania skarg i reklamacji

zał 1 - Formularz zgłoszenia reklamacji

zał 2 - Formularz zgłoszenia reklamacji dot. kart

 

Regulamin ten określa tryb postępowania przy przyjmowaniu i rozpatrywaniu reklamacji dotyczących czynności bankowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U.2015.128 t.j),  związanych  z  usługami świadczonymi przez Bank  i ma  zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z Bankiem od dnia 12.10.2015 r. przez osoby fizyczne (w tym wspólników spółki cywilnej), które zawarły z Bankiem umowę na świadczenie usługi albo osoby fizycznej zgłaszającej reklamację, którą z Bankiem nie łączy umowa na świadczenie  usług.

×

Zapisz się do newslettera

×

Wyszukaj w serwisie